About our philosophy

TrePés Gild Kennel

- avelsstrategi

Vi koncentrerar vår uppfödning kring sunda hundar,  trevliga temperament,  och blivande välfungerande familjemedlemmar.


I vårt samhälle idag ställs mycket stora krav på våra fyrbenta vänner. De ska fungera som en del av en familj, de ska fungera i stadsmiljö såväl som lantmiljö. De ska kunna bo i lägenhet, tåla att bli lämnade ensamma vissa stunder och kanske fungera i ett socialt sammanhang på hunddagis vissa stunder.


Med tanke på hundens genetiska arv och deras ursprungliga syften, så är det stora krav vi ställer på dem - och vi uppfödare måste förvalta och utveckla egenskaper som underlättar hundens vardag.


Vi har en stor bredd i vår avel - vi använder många avelshundar få gånger, hellre än att använda ett fåtal många gånger. På så sätt hoppas vi bidra till genetisk bredd, vilket är nyttigt i synnerhet i små och sällsynta raser, vilket english toy terrier är.


UPPFÖDNING

Det är väldigt spännande, utamanande men också givande att syssla med avel. Jag tror verkligen att alla som har provat på det skulle hålla med. Men det kan också vara jobbigt och man kan få motgångar - för genetiken är svår och kan bjuda på överraskningar, oavsett hur väl man har förberett sig och studerat, läst på och pratat med uppfödarkollegor.


EN LITEN RAS

När jag började läsa på om Engelsk Toy Terrier, så insåg jag att det skulle bli en utmaning! Rasen är pytteliten i Sverige och om jag skulle få tag i en tik, så skulle jag ha lika svårt att få tag i en hane att para med. Så jag började ungefär som med min dvärgschnauzeravel och bestämde mig för att inte måla in mig i ett hörn, som jag sett andra uppfödare göra. Jag ville inte  ha bara en stamtik - att allt skulle bygga på en och samma tik, utan jag vill ha flera parallella tiklinjer. På så sätt bygger jag upp flera blodslinjer med olika egenskaper, som inte är besläktade.


Att hålla en låg inavelsgrad är bra ur genetisk synvinkel - i synnerhet i en liten population, vilket ETT-rasen verkligen är. Om man letar runt i stamtavlor idag så ser man att hundar återkommer om igen - och i en numerärt liten ras är det viktigt att tänka på att använda många individer.  ETT-en har redan varit så gravt inavlad, att man har fått ta till olika åtgärder för att bredda avelsbasen igen - som att tillåta import av Toy Manchester Terrier för omregistrering till ETT här i  Sverige. Och finns den möjligheten - då ska vi utnyttja den!


"BARA EN MASSA HUNDAR"

Trots att jag bara hade haft två kullar, så så fick jag tidigt kritik för att de importerade hundar jag har kommer från en massa olika håll och har olika utseenden. "De är bara en massa hundar" sade en norsk uppfödare till mig.  Och jag uppskattar kritik och ärlighet om den är konstruktiv... Men jag är mycket nöjd med mina hundar och de stämmer perfekt med min tanke och plan. De är alla trygga och mycket trevliga individer. De är väldigt olika i både sätt och utseende, men de har alla någonting att bidra med till rasen och till min avel. Den ena har kropp och resning, snygg topline. Den andra har perfekt bett, tänder och tät fin päls. Den tredje är extra trygg och social  - och så vidare. Jag har valt dem med omsorg.


Det kommer att ta ett tag, säkert flera år, innan man kan se en ETT och säga att "det där är en TrePéshund" - men jag tror och hoppas att det kanske blir så en dag. Och det behöver inte vara så att man ens ser det på utseendet, utan om  man kan träffa hunden och säga att "Wow, vilken trevlig och trygg! -Det måste vara en TrePéshund." 


DÅ blir jag glad och stolt på riktigt.

Genom att föda upp dvärgschnauzer så har jag lärt mig mycket om att arbeta med uppfödning och planera avel. Till viss del tror jag man lär sig att se vad som blir en bra kombination och som blir mindre bra. Jag jobbar mycket med mentalitetsutvärderingar och testar i stort sett alla mina avelshundar antingen med BPH eller MH.


Jag har också lärt mig att hålla en stor bredd i min avel och att inte sålla för hårt. Jag har ofta behållit syskon i en kull om de exempelvis haft olika positiva egenskaper, den ena kanske har utseendet, men den andra har temperamentet - och kunnat avla vidare på dem med bra resultat. På så vis skulle jag också kunna kosta på mig att välja att inte avla på den ena, eller bara ta en av två kullar - eller helt avstå, om det ena syskonet inte riktigt håller måttet.


Många friska hundar i avel är en bra och långsiktig strategi för mig!


Läs presentationen här, den är som en utvärdering år 2023.

Our Goal

Vårt mål

We aim to breed  healthy, nice tempered and breed typical dogs - in that order. We hope that our ETTs will make great pets and family members to sporty people who like to activate both themselves and their dog!

Read more about us here.

Vi vill avla hälsosamma hundar, trevliga temperament och rastypiska hundar -  i den ordningen. Vi hoppas att våra ETT kommer att  fungera både som sällskap och arbetande hundar, hos aktiva familjer som vill jobba med sin hund!

Läs mer om oss här.

FILOSOFI och AVELSMÅL


Det kanske låter högtravande, men alla  uppfödare har ett mål med sin avel - och en tanke, en filosofi kring sitt avelsarbete.  Det är inte så att man når sina avelsmål direkt, eller ens på några år - men man gläds varje gång man får känna att det går i den riktning man har tänkt sig. 


Jag kan till exempel se att en viss blodslinje har "det perfekta utseendet" - den där snygga profilen, konstruktionen, det där vackra ansiktet jag vill ha - men så kanske jag inte riktigt gillar temperamentet, utan vill ha tryggare och mer självsäkra hundar. Man kan också lyckas hitta en spännande stamtavla, som ingen annan har lyckats fortsätta med, men som har något speciellt - bra vinklar i skuldra och länd exempelvis - någon egenskap som kanske är väldigt svår att hitta i rasen.  Då gäller det att inte låsa sig i gamla konventioner eller göra som alla andra gör - utan lyssna till sitt hjärta och göra de kombinationer man själv tror på!


Det är i alla fall väldigt sällan en enda hund har allt, utan det är bättre att satsa på en bredd i aveln och sprida risken, snarare än att använda bara enstaka avelsdjur, bara för att de är champion i flera länder.


Sist men inte minst: man  måste ta hänsyn till hälsan. Nu nämner jag det som nummer tre - men hälsosamma hundar är en självklarhet  - men det är faktiskt inte alltid så lätt! Vissa recessiva sjukdomar kan ligga och lura i generna och ge sjukdom först när man råkar kombinera två stamtavlor där det finns utan att man visste om det. Och vissa genetiska egenskaper kan börja visa sig först efter flera år, kanske först när hunden är gammal.


Dessa är anledningarna till att man inte bara kan ta två fina utställningshundar och förvänta sig bra avkomma - för det finns så mycket annat att ta hänsyn till. Mycket annat som faktiskt är viktigare.


Till sist, efter många års jobb mot sina avelsmål, kan man till slut få uppleva att den större delen av alla valpar man får ser ut sådär fina och har det där trevliga temperamentet man strävade efter! 


Så givande, det vore drömmen!


Photo: Sandra Enberg

Pictured:  Smokey  |   Smokey   |  Finnly

CERTIFIED BREEDER


I am Certified by the Swedish Kennel Club, Svenska Kennelklubben and I am a member of Terrierklubben.

Jag är en Certifierad uppfödare genom Svenska kennelklubben och jag är medlem av Svenska Kennelklubben samt Terrierklubben.

PERMISSIONS IN ORDER


If a kennel has more than 2 litters or more than 10 dogs, special permissions are needed from the County Administrative Board. And we do!

Om en kennel har fler än 2 kullar per år, eller fler än 10 hundar hemma, behövs tillstånd från Länstyrelsen.

Och det har vi!

HEALTH TESTS

CONDUCTED


Healthy dogs are happy dogs - and they make their owners happy! We will strive to make all necessary tests for our breed to make sure we use healthy dogs in breeding.

Friska hundar är glada hundar - och det gör deras ägare glada! Vi kommer att sträva efter att göra alla nödvängdiga tester för rasen innan vi avlar.